Povraćaj robe i reklamacija

Reklamacija


Prilikom preuzimanja robe, kupac je dužan da proveri moguća oštećenja pošiljke i ukoliko ih ima, robu odmah reklamira kuriru odnosno ne primi pošiljku na kojoj su vidljiva spoljašnja oštećenja usled neadekvatnog rukovanja pošiljkom. Sve naknadne reklamacije u vezi mogućih oštećenja pošiljke, neće biti prihvaćene.
Reklamacija važi do 6 meseci, za sva nefizička oštećenja robe.


Kupac ima mogućnost povraćaja robe do 14 dana od dana porudžbine, uz plaćanje poštarine na teret kupca.


Za sva dodatna pitanja u vezi povraćaja robe i reklamacije, možete nam pisati putem kontakt forme ili mejlom na prodaja@schollobuca.rs

 

Rešavanje reklamacija

 

Reklamacije se rešavaju u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko želite da podnesete zahtev za reklamaciju najbolje je da nas kontaktirate na mail: prodaja@schollobuca.rs ili na telefon: 011/24-177-42.


Na osnovu odredbi iz čl. 34 i čl. 35 Zakona o zaštiti potrošača ( Sl. Glasnik RS 79/05) i čl. 36 Zakona o uslovima i obavljanju inspekcijskog nadzora, Scholl obuća donosi:

 

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA KUPACA ZA ROBU ZA KOJU SE NE IZDAJE GARANTNI LIST


Član 1.
Ovim pravilnikom se uređuje način, uslovi i postupak rešavanja reklamacije potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.schollobuca.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Prodavca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

 

Član 2.
Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji u putem interneta na sajtu www.schollobuca.rs kupuje proizvode za lične i porodične potrebe.

 

Član 3.
Kupac ima pravo na reklamaciju na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list u roku od 6 meseci od dana kupovine proizvoda. Zahtev za reklamaciju potrošač može uputiti samo poštom na adresu: ulica Mira Bulevar kralja Aleksandra 167a5 11050 Beograd-Zvezdara tel: 011/2417742 i to isključivo slanjem proizvoda kao obična poštanska pošiljka, bez otkupnine.

 

Član 4.
Zahtev za reklamaciju treba da sadrži razloge reklamacije kao i željeni način rešavanja iste. Reklamacioni list je dat uz kupljeni proizvod.

 

Član 5.
Proizvod koji se reklamira mora se vratiti u čistom stanju i po mogućstvu spakovan u originalno pakovanje. Takodje, uz proizvod za koji se pravi reklamacija kupac obavezno prilaže fiskalni račun.

 

Član 6.
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrdjuje ovlašćeni radnik tako što sačinjava reklamacioni zapisnik i o tome obaveštava podnosioca zahteva odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva. Reklamacioni list i zapisnik dati su u prilogu ovog Pravilnika i biće isporučeni uz kupljeni proizvod.

 

Član 7.
Zahtev se smatra osnovanim samo ako se nedostatak na robi pojavio u toku pravilne upotrebe od strane kupca prema priloženom uputstvu. Ako se utvrdi da je nedostatak nastao krivicom kupca usled nepravilne upotrebe proizvoda, ovakav zahtev neće se uvažiti.

 

Član 8.
Osnovan zahtev kupca zbog nedostatka na proizvodu rešava se, uz njegovu saglasnost, na jedan od tri načina: • otklanjanjem nedostatka na proizvodu • zamenom kupljenog proizvoda za nov • vraćanjem novca u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja.

 

Član 9.
Rok za izvršenje obaveze iz tačke 4. je 8 dana od dana obaveštavanja kupca o osnovanosti zahteva za reklamaciju.

 

Član 10.
Ovlašćeno lice za rešavanje reklamacija je poslovađa maloprodajnog objekta gde je roba kupljena ili drugo ovlašćeno lice.

 

Član 11.
Ukoliko Kupac nije zadovoljan proizvodom ili ga iz bilo kog razloga želi vratiti, to može učiniti u roku od 14 dana od dana kupovine. Uslov je da proizvod nije korišćen, da je vraćen u originalnom pakovanju sa potpisanim NI obrascom koji se dobija uz proizvod.

 

Član 12.
Danom kupovine smatra se dan uručenja pošiljke-preuzimanja robe i naplate potraživanja.

 

Član 13.
Da bi kupac ostvario prava iz tač.11. ovog Pravilnika, proizvod koji se vraća ne sme biti korišćen i mora se vratiti u originalnom pakovanju. Takodje uz proizvod za koji se pravi povraćaj kupac obavezno prilaže popunjen NI obrazac kao i fiskalni račun.

 

Član 14.
Za sve eventualne sporove nadležan je Trgovinski sud u mestu Prodavca. 

 

Pravo na odustanak od ugovora

 

Ukoliko se proizvodi kupuju na daljinu (npr. preko internet sajta Prodavca) i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kada Kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.


Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Ako Prodavac omogući Kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.


Formular za raskid ugovora možete skinuti OVDE. Popunjeni obrazac potrebno je da pošaljete na sledecu mail adresu prodaja@schollobuca.rs


Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Kupac je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Kupać će proizvod vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.


Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

 

1. Isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak

2. Isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane

3. Isporuke zapečaćene robe, zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke

4.  Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom

5.  Isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti Kupca i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora

 

Ovim Ugovorom Kupac daje izričitu saglasnost isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa i potvrđuje da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

 

Troškove povrata robe u slučaju raskida ugovora snosi Kupac.

Za obaveštenja o popustima i akcijama
prijavite se za Scholl Newsletter